Tidsbestilling/vagttillæg:
Praksis har normal åbningstid fra kl. 7.00 – 17.00 på hverdage. Tidsbestilling & telefonkonsultation kl. 7.00 – 9.00 på hverdage.

Ved bestilling af sygebesøg efter telefontiden til afvikling samme dag beregnes følgende honorartillæg:

  • 25 % honorartillæg ved besøg bestilt fra kl. 9.00 – 13.00 (akuttillæg)

  • 50 % honorartillæg ved hastebesøg og besøg bestilt efter kl. 13 til kl. 17.00 (hastetillæg)

  • 100 % honorartillæg ved aften-, helligdags- og weekendbesøg

  • 200 % honorartillæg ved besøg bestilt mellem kl. 22.00 og 07.00.

  • Beredskabshonorar. Hald Ege Hestepraksis har vagtdækning gennem Danske Hestedyrlæger (se “ Sådan bestiller du et vagtbesøg” på hjemmesiden www.danskehestedyrlaeger.dk). Det omtalte beredskabshonorar opkræves ikke, hvis du er fast klient/kernekunde hos dyrlæger under Danske Hestedyrlæger. Fast klient/kernekunde hos Hald Ege Hestepraksis er defineret ved, at hesteejeren har haft mindst ét dyrlægebesøg af Frank Kastbjerg i normal åbningstid indenfor de forudgående 12 måneder (deltagelse i storgruppevaccinationer medfører normalt ikke, at man dermed er fast klient).