Praksisydelser:
Udkørende hestepraksis med diagnostik og behandling af  medicinske og kirurgiske sygdomme.  Undersøgelserne og behandlingerne af hestene foretages normalt hjemme hos hesteejeren eller på opstaldningsstedet.

 • CST/PRP/RGT

 • Digital røntgen

 • Endoskopi

 • Halthedsdiagnostik

 • Handels- og forsikringsundersøgelse

 • Indfangning med bedøvelsespil

 • Kiropraktik

 • Laboratorieundersøgelser

 • Laserbehandling

 • Neurologisk undersøgelse

 • Parasitkontrol

 • Reproduktion

 • Sårbehandling

 • Tandraspning & -pleje

 • Ultralydsscanning

 • Øjenundersøgelse

Uddybes nedenfor.


CST/PRP/RGT
Dette er en behandlingsform, hvor heste med led- og seneskader eller luftvejsallergi behandles med deres eget serum, som gennem en særlig proces får opkoncentreret enten inflammationshæmmende stoffer (CST og RGT) eller vækstfaktorer (PRP) i serummet.

Behandlingsformen blev oprindeligt udviklet til mennesker, men bruges nu i forskellige variationer på også heste. Fælles for alle 3 behandlinger er, at der udtages mindst 50 ml blod fra den skadede eller syge hest. Umiddelbart efter udtagelsen overføres blodet  til en særlig beholder, hvorefter det bliver laboratoriemæssigt behandlet. Dagen efter blodudtagelsen kan jeg være klar med første portion serum til indsprøjtning i hesten. 

CST (Conditioned Serum Technology) svarer til IRAP (interleukin-1 receptor antagonist protein). Dette bruges til behandling af både akutte og mere kroniske ledskader, hvor serummet bliver sprøjtet ind i det skadede led 3 -5 gange med ca. én uges interval.  PRP (Platelet Rich Plasma) bruges til behandling af de akutte sene- og gaffelbåndsskader, hvor der ved ultralydsscanning findes  store huller i senen eller gaffelbåndet. RGT (Respiratory Gene Technology) benyttes til behandling af heste med luftvejsallergi og vil ligesom CSTkræve flere indsprøjtninger, men da disse indsprøjtninger gives i en muskel på hestens hals, kan mange hesteejere selv udføre genbehandlingerne efter aftale.

DIGITAL RØNTGEN
Jeg kan nu tilbyde fuld røntgenundersøgelse af din hest med Sound Eklin Sprint Air  - et topmoderne direkte digitalt røntgenudstyr - som gør det muligt at tage et ubegrænset antal billeder i fx stalden. Undersøgelsen kan foretages hurtigt og effektivt der, hvor din hest opholder sig. Systemet kører på batterier, hvorfor røntgenbillederne kan tages hvor som helst det er belejligt. 

Røntgenundersøgelser bliver brugt i forbindelse med fx haltheds- eller rygundersøgelser, hvor røntgen kan være nødvendig for at kunne stille en diagnose eller udtale sig om prognosen for hesten. Ved handelsundersøgelser kan både køber og sælger have stor interesse i en røntgenundersøgelse af en given hest, idet det hermed før en handel kan fastslås, om hesten har røntgenforandringer i de områder, der røntgenfotograferes.  Røntgenundersøgelse med henblik på kåringsgodkendelse eller uanvendelighedsforsikring over en vis beløbsgrænse er andre eksempler på brug af røntgen.

VIDEOENDOSKOPI & -GASTROSKOPI
Hald Ege Hestepraksis har et 3 meter langt videoendoskop. Herved er det muligt at undersøge øvre og nedre luftveje samt mavesækken på heste og ponyer. Undersøgelsen vises på en videoskærm, så du selv kan følge med i undersøgelsen. Undersøgelserne kan gemmes på computerens harddisk. Instrumentets diameter gør det uegnet til undersøgelse af luftvejene på føl. Endoskopet kan endvidere bruges til undersøgelse af bør (livmoder) og urinblære på hopper.

HALTHEDSDIAGNOSTIK                                                                                                                                                                                                       Halthedsudredninger  kan være meget komplicerede og udføres nogle gange bedst på hesteklinikker/-hospitaler. I mange tilfælde vil det dog være muligt at stille en diagnose på hesten og gennemføre de nødvendige behandlinger i stalden. Første trin i en halthedsudredning er gennem en klinisk undersøgelse og ofte ved brug af lokalbedøvelser at lokalisere haltheden - dvs. finde ud af hvor hesten har ondt (jo mere præcist jo bedre). Næste trin er at identificere og evt. kvantificere det problem eller den skade, der giver smerten. I nogle tilfælde kan dette lade sig gøre med enkle instrumenter (fx en visitertang og hovkniv til påvisning af en hov-byld), i andre tilfælde kræves røntgen, ultralydsscanning eller endnu mere avanceret udstyr. 

HANDELS- og FORSIKRINGSUNDERSØGELSER
Med mindre andet aftales vil jeg i forbindelse med en handelsundersøgelse gå frem efter attesten "Handelsattest for heste", som består af to dele:  En dyrlægeattest, der udfyldes af mig, og et aftalegrundlag, der udfyldes af både køber og sælger.  Formålet med undersøgelsen er gennem en grundig undersøgelse at vurdere hestens sundhedstilstand,  men i sagens natur er handelsunder-søgelser et dags dato billede af hesten. Køber bør - forud for dyrlægeundersøgelsen - selv vurdere hesten grundigt og bl.a. sikre sig, at hesten svarer til forventningerne med hensyn til ridelighed og håndterbarhed m.v.  Vær opmærksom på at langt de fleste handels-undersøgelser vil resultere i én eller flere anmærkninger i dyrlægeattesten. Efter behov kan den kliniske undersøgelse suppleres med røntgen eller anden udvidet undersøgelse såsom ride- eller arbejdsprøve.

Det er i både købers og sælgers interesse, at en hest, der præsenteres til handelsundersøgelse, fremstår ren og håndterbar ved undersøgelsen. Hesten bør kunne berøres over hele kroppen samt mønstres og longeres uden problemer. Mønstring skal så vidt muligt udføres på både et blødt underlag (fx ridebane) og et hårdt underlag (fastkørt grus, betonsten, asfalt el. lign.).  Bøjeprøver bruges til at afsløre latente smerter i led og visse bløddele. Denne prøve giver kun mening, hvis den undersøgte hest står nogenlunde roligt under sammenbøjningerne  og kan mønstres ordentligt. Heste, der fx  ikke vil sætte i gang eller konstant ændrer retning, tempo eller gangart under den efterfølgende mønstring, kan reelt ikke bedømmes for lavgradige haltheder. Longering skal helst udføres på både blødt og fast/hårdt underlag. Det kan dog være for farligt at longere ungheste og utrænede heste på et hårdt underlag, da hestene nemmere mister balancen på et hårdt end et blødt underlag.

Lad hesten stå på stald i mindst nogle timer før sundhedsundersøgelsen, fordi lettere grader af stivhed eller halthed kan være forsvundet, hvis en hest er på fold eller lige har været i arbejde op til undersøgelsen. Dyrlægeattesten kan bruges til tegning af forsikring i op til 14 dage efter sundhedsundersøgelsen. Forsikringsundersøgelser vil typisk foregå på samme måde som handelsundersøgelser, og der bruges som regel samme type dyrlægeattest. 

INDFANGNING med bedøvelsespil                                                                                                                                                                                                Skulle du stå i den situation, at du har behov for indfangning af en hest med en bedøvelsespil, kan jeg tilbyde bedøvelse ved hjælp af et specialdesignet pusterør indeholdende en pil med  bedøvelsesmidler. Systemet bruges mest i dyreparker og zoologiske haver, men jeg har brugt det på åben mark med succes. Man skal helst kunne komme ind på en skydeafstand af 5 -10 m til hesten for at få det bedste resultat.                        

KIROPRAKTIK
Ordet kiropraktik kommer af græsk - kiro (hånd) og praktikos (virksom) - og er en metode til undersøgelse og behandling af lidelser i først og fremmest rygsøjlen, men også problemer med fx ribbene, brystbenet eller en lang række andre steder på hesten. En fuld kiropraktisk undersøgelse omfatter omfatter undersøgelse af tænder/tandstilling og alle tilgængelige led fra kæbeled til led i bækkenet samt ekstremiteter (skulderblade og ben). I de fleste tilfælde vil en kiropraktikundersøgelse af en hest også indebære mønstring og/eller longering og kan derudover omfatte undersøgelse af skning, sadel og bid.

Hovedformålet med kiropraktikbehandlinger er så vidt muligt at genskabe normal bevægelig i led, der enten er  låst i en forkert position eller på anden måde har en begrænset bevægelighed indenfor leddets normale anatomiske barrierer. Kiropraktik tager således sigte på at behandle, hvad der kaldes en fixation eller subluxation.

Følgende kan være symptomer på subluxationer: 1) tydelig asymmetri - fx af bækkenet 2) adfærdsændringer, der kan tyde på smerter i forbindelse med arbejde, træning eller opsadling   3) stivhed i forbindelse med bestemte øvelser eller bevægelser 4) lav-gradig halthed/afkortet skridt på et/flere ben eller at hesten bevæger sig på mere end 2 spor 5) nedsat præstationsevne.

LABORATORIEUNDERSØGELSER                                                                                                                                                                                                  Blodprøver, svaberprøver og andre prøver sendes til  dét laboratorium, der bedst opfylder behovet i den aktuelle situation. Bortset fra de mest rutineprægede undersøgelser sendes prøver til eksterne laboratorier. Følgende undersøgelser foretages her på stedet eller i stalden hos dig:

Serum Amyloid A (forkortet SAA) er et akutfaseprotein, som er meget velegnet til måling af betændelsestilstande i kroppen, idet koncentrationen i blodet af dette protein hurtigt stiger og falder i takt med graden af især infektion. Heste kan virke mere raske eller syge end de er, men ved måling af SAA fås et pålideligt tal for graden af betændelse (heste kan dog have indkapslede bylder, som ikke giver et forhøjet SAA-tal). Ved brug af en Stablelab Reader kan jeg foretage præcise målinger i stalden ud fra en blodprøve.

Bakteriologisk undersøgelse (BU):  Ved denne undersøgelse sås en svaber- eller skylleprøve ud på en blodagarplade, som derefter kontrolleres for bakterievækst efter 1 - 2 døgn i et varmeskab. BU-prøverne bruges især til at kontrollere, om hopper er  "rene" før inseminering eller bedækning.                                                                                                                                                                                         

Mikroskopi: Bruges primært til undersøgelse af 1) gødningsprøver  2) cellefund i udstrygningspræparater 3) hår- og skrabprøver 

Gødningsprøver undersøges efter aftale for indvoldsorm. Til almindelige undersøgelser bruges kun 4 g gødning pr. prøve, hvorfor én håndfuld hestepærer fra hver undersøgt hest er tilstrækkeligt til undersøgelsen. Bændelorm påvises mest sikkert ved en spyt- eller blodprøve, som sendes til England, men lejlighedsvis findes bændelormeæg i forbindelse med de almindelige gødnings-undersøgelser. 

Følg følgende procedure ved udtagning af gødningsprøver: 1) før hånden i en plastikpose (fx en lille frysepose) og tag én håndfuld hestegødning 2) posen krænges ud over hånden og luften i posen preses ud 4) slå en knude på posen 4) prøver gemmes koldt, indtil jeg modtager dem. 

LASERBEHANDLING. Hald Ege Hestepraksis råder over en Companion Therapy Laser - en moderne klasse IV laser, der ved såkaldt fotobiomodulation virker på primært 3 måder: 1) smertelindring 2) nedsat inflammation 3) øget mikrocirkulation.  Effekten indtræder  på både celleniveau, hvor en række naturlige celleprocesser speedes op, og på en forøgelse af det lokale blodkredsløb.  Laser kan kombi-neres med almindelig antiinflammatorisk medicin (fx Finadyne/Flunixin) og CST/PRP eller stamcellebehandling, men må ikke bruges i en periode efter lokalbehandling med binyrebarkhormon. Tumorer (kræftknuder) må ikke udsættes for laserbehandling.

Laser er velegnet til behandling af et bredt spektrum af akutte vævsskader. Helingstiden for bl.a. seneskader, der er behandlet med laser, er i mange tilfælde reduceret med 25 -50 %. Også kronisk prægede lidelser som ældre knoglesekvestre, der normalt ville blive behandlet kirurgisk, har jeg behandlet med særdeles godt resultat med laser.

REPRODUKTION (inseminering, drægtighedsundersøgelser, biopsier etc.). Inseminering med kølesæd (transportsæd) tilbydes. Herudover tilbydes drægtighedsundersøgelser, uterusbiopsier (vævsprøver fra børvæggen) og diagnostik/behandling af infektioner i børen.
 

SÅRBEHANDLING.

TANDRASPNING og -PLEJE
Formålet med en tandraspning er at fjerne tandspidser, tandkroge, tværkamme eller andet abnormt, der hindrer normal tygning eller brug af hesten. Jeg oplever ofte ryttere fortælle, at heste, der har trængt til tandraspning, går markant bedre på biddet, når tænderne er blevet ordnet. Ulvetænder fjernes, hvis de skønnes at genere hesten. Alt efter behov benytter jeg et sæt af håndrasp eller - som det klart mest almindelige -  en eldrevet tandrasp med flere forskellige raspehoveder til tandbehandlingen. Næsten alle heste har brug for sedation (bedøvelse) for at kunne tandbehandles. Med henblik på at holde den sederede (bedøvede) hests hoved oppe under raspningen, anvender jeg ofte en grime med læderbetrukket metalramme, således at hesteholderen ved hjælp af et grimeskaft over en bjælke/ramme, kan holde hestens hoved ubesværet. Til tandraspning skal jeg bruge 2 spande vand. Én spand med vand beregnet til skylning af hestens mund og én spand til skylning af tandraspene. El-tandraspen er en moderne, støjsvag maskine, som kører på batteri.

Udtrækning af for- og kindtænder foretages i stalden, hvis det er muligt. Komplicerede tandudtrækninger henvises til klinikker eller hospitaler.

ULTRALYDSSCANNING. Hald Ege Hestepraksis råder over en M7 højkvalitetsscanner med Dopplerfunktion. Scanneren er velegnet til scanning af både hopper (reproduktion), sener, muskler osv., og kører på batteri, hvorfor det er muligt at scanne heste på steder, hvor der ikke er adgang til en strømkilde.

ØJENUNDERSØGELSE. Følgende specialundersøgelse tilbydes: tonometri (måling af IOP, dvs. intra ocular pressure). Ved visse øjenlidelser er det relevant at måle trykket i hestens øjne. Hertil bruges et tonometer, som er et instrument, der helt smertefrit kan måle trykket i øjet. Undersøgelserne foretages normalt i stalden.